Loading...

Güner SARIOĞLU, 9YÜZ1000KADIN Fotoğraf Sergisi

İstanbul Fotoğraf Merkezi içinde yer alan Fotoğraf Galerisi’nde, 08 Nisan 2010 – 01 Mayıs 2010 tarihleri arasında, Güner Sarıoğlu’nun “9YÜZ1000KADIN” başlıklı fotoğraf sergisi gerçekleştirilecektir.

ÖZGEÇMİŞ

Güner Sarıoğlu, TRT kurumunda, televizyonun kuruluş yıllarından başlayarak on yıl, yönetici, yapımcı ve yönetmen olarak çalıştı. 1972–1982 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulunda (İletişim Fakültesi) ve başkaca eğitim kurumlarında, film ve televizyon izlencesi yönetimi ve yapımı konularında dersler verdi. Belgesel filmler ve haber filmleri yaptı. “Bakaçtan bakma” tutkusu ile her zaman fotoğrafla ilgilendi. Son yıllarda bir kez daha, yeniden ve yoğunlukla fotoğraf yapmaya yöneldi. “Duruşlar/Bakışlar II” sergisi, Güner Sarıoğlu’nun üçüncü kişisel fotoğraf sergisidir.

SERGİ HAKKINDA

9YÜZ1000KADIN.

BAKMAK, GÖRMEK, ALGILAMAK, ANLAMAK…

“Fotoğraf yapma ve yaratma” sürecine katılarak bana destek veren kadınlarla birlikte ayrıcalıklı ve özel bir paylaşımın içinde bulunduğumuzu biliyorum. Bana ayırabildikleri kısa bir zaman diliminde; onların yardımlarıyla, onlara  yaklaşabildim. Bu üretme ve yaratma sürecine, onlarsız, onların varlığı, onların yaratıcı ve üreten katılımları olmadan; yüzeysel, sığ ve sınırlı bakmak da istemedim. Onları doğallıklarıyla ve yalın, katkısız içtenlikleriyle yansıtabilmeyi istedim… Elbette bu saptama benim için, yalnızca bir umut, bir varsayım yalnızca… İşin gerçeğini ve doğrusunu ise; yanlızca onlar, kadınlar biliyor ve onlar bilecek…

Çağlar boyunca bastırılmış, örselenmiş kadın kimliğini ele alan birçok söz söylendi, birçok yazı yazıldı. Yapılan her çalışma, “kadınları tanımlama ve iç dünyalarını çözümleme” bağlamında farklı yöntemler önerdi. Bu önermelerin, kadının dişil doğasına ilişkin, gerçek, isabetli, doğru veriler ve seçenekler olduğunu söylemekse; tartışmalıdır… Ben, bu zor, belki de umutsuz ve giderek olanaksız bilme, öğrenme, algılama ve anlama sürecine; görsel saptamalarla ve kadınların, olmazsa olmaz desteği ve işbirliğiyle katılmayı istedim. Benden desteklerini esirgemeyen kadınlara, doğal, yalın ve uygulanabilir yöntemler ve, kolay çözümler önererek yaklaşıyorum. Bana doğallıkla, çekincesiz içtenlikleriyle  elvermelerini, bana ve fotoğrafa yansıma sürecine  katılmalarını öneriyorum. Elde edilen fotoğraflar; onlarsız, onların varlığı, onların yaratıcı ve üretken katılmaları olmadan olmazdı, olamazdı elbette…

Yaşadığımız tüm uzun çağların o öğütücü, yok edici baskıları içinde, yaratıcı kadın  doğasına, duygularına yer vermeyen, umursamasız ve acımacısızca onları tüketen çarkların içinde kayboluşumuzdan yola çıkarak; kadınların ilk yapması gereken şeyin; içlerindeki o doğal, yabanıl sese kulak vermeleri ve kendilerini keşfetmeleri olduğunu düşünüyorum. Kadınların  özgün doğasında var olan o sınırsız yaratıcı gücün; kadının doğal  içgüdülerinden kaynaklandığı savı çokça ileri sürülür. Ben inanırım bu yargıya…

Gerçekleştirmeye çalıştığım bu zorlu çalışmalarla; bastırılan içgüdüsel ve  doğal gücün; sınırsız ve yabanıl kadın yaratıcılığının giderek silikleşen izlerini; ucundan, kıyısından ortaya çıkarmaya belirginleştirmeye, çalışıyorum. Bu nedenle de; bu meraklı yönelişimin sonuçlarıyla, kadın gerçekliğinin görsel sonuçlarını da elde etmeye çabalıyorum. Kimilerine göre bu çabamın ip uçları, bir kaç fotoğrafla sınırlı kalıyor da olabilir… Ancak ben bu gorüntülerin, bir gerçek, kaçınılmaz bir olgu ve kalıcı olarak saptanmış olduklarını biliyorum… Bu bilinen duruma ve elde edilen sınırlı sonuçlara karşın, bu görsel saptamaların, çalışmaya omuz veren ve benimle bu süreci, doğallıkla, içtenlikle paylaşan kadınlar için de; önemli ve değerli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Doğal kimliklerimizi öğrenme ve keşfetme, serüvenini benimle birlikte sürdüren, bana katılan, kadın fotoğraflarının iz sürenleri ve yaratıcıları olan  tüm kadınlara; minnettarlığımı, içten ve yürekten teşekkürlerimi iletmek isterim!…

Güner Sarıoğlu

Dünyada Leica Gallery

Frankfurt, Melbourne, New York, São Paulo, Solms, Tokyo, Viyana, İstanbul

Leica Galeri Hakkında

Leica markasının oluşturulmasında mühendisler ve çalışanların emekleri kadar dünyaya bakışımızı değiştiren Tokyo ve Viyana’da açılan galerilere ilave olarak 1 Şubat 2007’da açılan Leica Galeri Leica fotoğrafçılarının da pay sahibi olduğunu bilen Leica, kültürel faaliyetlerinin bir parçası olarak Leica Galeri’lerin ilkini 1976 yılında Wetzlar’da açtı. Daha sonra Solms’a taşınan bu ilk Leica Galeri’nin ardından New York, Frankfurt, Melbourne, São Paulo, İstanbul ile bu sayı sekize ulaştı. Bundan böyle Leica Galeri İstanbul’da açılacak sergiler Leica galeri ağıyla bütün dünyada duyurulacak.

İstanbul Fotoğraf Merkezi Hakkında

İstanbul Fotoğraf Merkezi, 6 Mart 2003’te dünya ölçeğinde, arşiv-müze kalitesinde fotoğraf koleksiyonları oluşturulmasına öncülük etmek, fotoğrafın bir kültür olayı olduğunun bilinciyle daha çok ve daha doğru şekilde geniş bir perspektifle yaygınlaştırılması amacıyla, temel, siyah beyaz, stüdyo tanıtım alanlarında fotoğraf seminerleri vermek ve uluslararası ilişkiler ve bağlantılar sağlayarak ülkemizde fotoğraf sevgi ve bilgisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. O tarihten beri de bu yönde gerçekleştirdiği faaliyetler ile İFM, Türkiye fotoğrafçılık camiasında kendine saygın bir yer edindi.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: